Rejestr zastawów online

Serwis Informacji o Zastawach Rejestrowych

Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić

Uścisk ręki

Sprawdzamy każdy przedmiot lub podmiot w Rejestrze Zastawów za 59 zł

Oferujemy także wykreślenie i wpis zastawu do Rejestru Zastawów

Zaświadczenie bez podpisu i pieczęci, z imieniem i nazwiskiem urzędnika, oraz z czasem wystawienia dokumentu wysyłamy online plikiem PDF lub XAdES. Zamówienia złożone do godziny 19.00 są składane do Elektronicznego dostępu do Sądów Rejestrowych tego samego dnia. Pozyskanie dokumentu trwa około 2 dni robocze.

Sprawdź czy...

samochód, motocykl, maszyna lub urządzenie
które kupujesz nie jest zastawione w Rejestrze Zastawów, ponieważ...

niezamieszczenie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu mechanicznego adnotacji o ustanowieniu na tym pojeździe zastawu rejestrowego nie ma znaczenia dla oceny skuteczności tego zastawu.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 października 2003 r., sygn. akt II CK 53/2002

Skontaktuj się
z naszym konsultantem

501 324 432

Kontakt

Nie wiesz jak wykreślić, wpisać, zdjąć zastaw z samochodu? Oferujemy załatwienie wszelkich formalności związanych z wpisem, zmianą wpisu bądź wykreśleniem zastawu z Rejestru Zastawów.

Rejestr Zastawów Info

Formularz kontaktowy