DW-1 Cena: 59,00 

Zaświadczenie o wpisie podmiotu w Rejestrze Zastawów (DW-1)

Formularz służy do sprawdzenia w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych czy określony podmiot figuruje w Rejestrze Zastawów.

W tym celu należy wypełnić formularz. W polu OKREŚLENIE PODMIOTU należy wpisać dane zbywcy przedmiotu bądź dane innego podmiotu, którego obecność chcemy sprawdzić w Rejestrze Zastawów.

Formularz DW-1

Do zapłaty 59,00  (cena zawiera koszt usługi, opłatę sądową, podatek VAT)