DW-2 Cena: 59,00 

Sprawdzenie przedmiotu w Rejestrze Zastawów (DW-2)

W tym celu należy wypełnić formularz. W polu OKREŚLENIE PODMIOTU należy wpisać dane zbywcy przedmiotu bądź dane innego podmiotu, którego obecność chcemy sprawdzić w Rejestrze Zastawów.

Zamówienia złożone do godziny 19.00 są składane do Elektronicznego dostępu do Sądów Rejestrowych tego samego dnia.

Formularz DW-2

Do zapłaty 59,00  (cena zawiera koszt usługi, opłatę sądową, podatek VAT)