DW-3 Cena: 59,00 

Sprawdzenie numeru pozycji w Rejestrze Zastawów (DW-3)

Formularz służy do ustalenia w Centralnej Informacji Rejestru Zastawów numeru pozycji w rejestrze zastawów.

W tym celu należy wypełnić formularz. W polu SYGNATURA AKT POSTĘPOWANIA należy wpisać sygnaturę akt w celu określenia numeru pozycji w Rejestrze.

Sygnatura akt postępowania
NsRejZa

Do zapłaty 59,00  (cena zawiera koszt usługi, opłatę sądową, podatek VAT)